fbpx

Specjalizuję się w szkoleniach kompetencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Rozpoczynając od metodyki pracy z grupą turystyczną w różnym terenie, przez umiejętności storytellingowe, aż po pracę z trudnymi sytuacjami i klientami. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Storytelling

Umiejętności budowania historii i tras turystycznych wraz z efektywnymi sposobami opowiadania

Szkolenia terenowe

Metodyka pracy przewodnika i pilota w różnym terenie - w górach, w obszarze miejskim, w muzeum czy w autokarze.

Praca z trudnościami

Reagowanie w sytuacjach trudnych, praca z trudnymi klientami oraz sposoby prezentowania tematów delikatnych i kontrowersyjnych w zawodzie przewodnika.

Superwizja

Obserwacja przewodnika i pilota w trakcje symulacji podczas szkolenia lub w trakcie realnej pracy z turystami. Następstwem jest rozwojowa informacja zwrotna.

Najważniejsze uprawnienia i certyfikaty
  • TRENER BIZNESU – certyfikat wydany przez Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, 2020
  • TRENER SZKOLEŃ ONLINE – certyfikat wydany przez Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, 2021
  • NARODOWY TRENER PRZEWODNICTWA WFTGA – certyfikat wydany przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodnickich po odbyciu szkolenia w ośrodku szkoleniowym WFTGA w Nikozji, 2016 r.
  • MIĘDZYNARODOWY TRENER PRZEWODNICTWA WFTGA – certyfikat wydany przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodnickich po odbyciu szkolenia w ośrodku szkoleniowym WFTGA w Nikozji, 2017 r.
  • INSTRUKTOR PRZEWODNICTWA PTTK – certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Towarzyst 2018 r.
  • CERTYFIKAT INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY – potwierdzający kompetencje trenerskie zgodne ze standardami IES. 2020 r.
  • TRENING INTERPERSONALNY – przeprowadzony przez Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, 2022
  • TRENER I PRZEWODNIK INTERPRETACJI DZIEDZICTWA – wydany przez Interpet Europe, 2022r.
  • LEAD INTERNATIONAL TRAINER – powołanie na to stanowisko przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodnickich (WFTGA), 2022 r.